Hvordan produseres plast

Det er to hovedkategorier av plast : termoplast og herdeplast. Termoplast kjennetegnes ved at den kan formes på nytt ved å varmes opp, mens herdeplast får endelig form når plasten er herdet. All plast er organisk og inneholder karbon.

For eksempel er plasten polyeten bygd opp av enheter (monomerer) av molekylet eten . Plast blir for det meste laget av olje. Og vi har store plattformer og skip som pumper olje og gass opp fra dypet.

Så blir oljet og gassen transportert til land i store båter, eller . De formgivingsprosessene som blir brukt for å fremstille de ferdige plastproduktene , avhenger både av produktets art, hvilke mengder det skal produseres i og hvilken plasttype som skal brukes, ikke minst om det er en termoplast eller en herdeplast. De viktigste prosessene og deres bruksområder er . Hvor mye olje skal til for å lage en kg plast ? To kg eller et halvt kg? Vi er raskt på vei til å bli en plastplanet , og hvis vi vil ikke leve i en slik verden, så må vi tenke nytt om hvordan vi bruker ulike materialer, spesielt plast , sier Roland Geyer, hovedforfatteren av studien, til BBC.

Som plastik kan nemlig gøre gavn mange gange. Læs mere om, hvordan man laver plastik her.

Vederlaget betales altså av de som bruker emballasjen. NOEN MILEPÆLER I PLASTENS HISTORIE. Materialreturs medlemmer kan . HVORDAN ER PLAST BYGGET OPP? Hvordan lages plastprodukter ? PS er også en av de kvaliteter det produseres mest av (nest etter PE, PVC og PP) og er. For ikke lenge siden sendte en død hval sjokkbølger ut i verden.

Magen var full av plast , og sannsynligvis hadde den sultet i hjel. Vi kunne knapt få en bedre påminner om at verdenshavene er fulle av plastavfall. Både plastmaterialer og industrien som fremstiller det skårer dårlig på . Har resirkulering av plast egentlig noen effekt for å spare olje? Man sparer energiforbruket tilsvarende to kilo olje ved å bruke en kilo gjenvunnet plast. Man bruker to kilo olje for å produsere en kilo plast.

Den mest anvendte metode i dag er såkalt NIR-teknikk . En dokumentar fra BBC forteller om hvordan plastsedimenter på havbunnen en dag vil bli til framtidas fjell, og bære vitnesbyrd om den geologiske perioden . Nå har vi begynt å jobbe med plast prosjekt. Først en film om hvordan plast lages i en ekstruder: Her kommer plasten inn på toppen i væske form. En amerikansk forskergruppe har prøvd å få oversikt over menneskehetens gigantiske plastproduksjon.

Det aller meste havner på dynga. De første plastsolcellene har til sammenlikning en effektivitet på bare ti prosent. Derfor: Skulle du brukt disse tidlige versjonene til å produsere en gitt mengde strøm, måtte du ha dekket et større areal enn om du brukte . Returordningen er et resultat av kravene fra EU om å samle inn og gjenvinne mest mulig emballasje, derfor er det kun plastemballasje som skal samles inn og gjenvinnes i denne.

Av gjenvunnet folie produseres bl. Erstatt plastbestikk , kopper, tallerkener, plastfolie og sugerør som bare brukes en gang med ting som kan gjenbrukes. Beeswraps eller skåler med lokk kan erstatte folie. Ha med deg eget bestikk eller kopp i stål hvis du skal ut . Omtrent en tredjedel av plasten som produseres går til ulike typer emballasje, for eksempel plastflasker. Jeg skulle ønske det var mer fokus på hvordan vi kan redusere plastbruken.

Veldig mange ting pakkes unødvendig i plastemballasje. Det problemet må vi løse og det hadde vært fint om Norge kunne . Under årets Forskningsdager vektla forskere og formidlere ved Polarinstituttet, i samarbeid med kolleger ved andre institusjoner i Framsenteret, hvordan plast og søppel forurenser havet og strendene. Her eksemplifisert ved stand med havsøppel utenfor Framsenteret.