Hva skjer på hjemmebesøk etter fødsel

Hva skjer ETTER fødsel ? Flere resultater fra forum. Fellesforum › Anonymforum – Skravle Bufret 13. Bare prater litt om babyen, om hvordan det går etter fødselen , søvn o. Følte ikke det var noe inspeksjon akkurat.

Serverte ingenting, kaffe holder i massevis hvis du skal servere noe:) Tror det tok ca en halvtime.

Hesestasjon og hjemmebesøk – Anonymforum. Hjemmebesøk av helsesøster etter fødsel. MÅÅ man ha helsesøster på hjemmebesøk etter fødsel.

I dag er gjennomsnittlig liggetid på sykehus etter fødsel rundt to døgn for friske kvinner med normalfødsel. Kjenner jeg gruer meg litt til hjemmebesøk av jordmor etter fødselen siden jeg kommer til å være alene. Helsedirektoratet anbefaler blant annet at alle foreldre skal få besøk av . Jeg er redd jeg ikke har krefter til. De er ikke der for å kontrollere . Fikk du hjemmebesøk av jordmor etter fødsel ?

Etter fødsel : MÅ man ta i mot hjemmebesøk ? Na-far-alle-nybakte-foreldre-hjemmebesok Bufret 15. Disse anbefalingene er gitt ut fra hva vi tror er best for mødre og barn, og vi må ruste opp i helsetjenesten for å få dette til, sier Guldvog. Han innrømmer imidlertid at de . Dere skal også vite hvem dere selv kan kontakte dersom det er behov for støtte og hjelp utover den avtalte oppfølgingen. Du som har fått barn, bør få et hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreise. Du bør også få besøk av helsesøster den syvende til tiende dag etter fødselen.

Jeg tenker mest på tiden etter fødsel. Er det kontroller og sånt? Hvor isåfall skjer dette? Må jeg kontakte helsestasjonen selv?

De får info fra sykehuset rett etter fødselen , og om dere er førstegangsfødende vil de kontakte dere for å avtale tid for et hjemmebesøk noen uker etter . Tilknytningen mellom mor og barn etter fødselen kan påvirkes av depresjon, og en god tilknytning til moren er viktig for god psykisk helse hos barnet. Tilbud om veiledning av foreldre i deres eget miljø kan gi familien en god start på barseltiden og bidra til myndiggjøring (66). Barseltiden regnes frem til seks uker etter fødsel. Nå skal dere ikke føle dere like alene etter at dere kommer hjem fra barsel, for jordmor kommer hjem til dere. Dere kan heller ikke sendes hjem før ammingen er godt etablert, eller man vet med sikkerhet at dere kan få hjelp om dere trenger det.

Det anbefales hjemmebesøk av helsesøster til alle nyfødte.

Første besøk bør gjennomføres 7. I Veileder til forskrift om helsefremmende og. Dessuten setter de fleste pris på å slippe å dra ut med barnet for å holde en avtale på helsestasjonen i de første tilpasning-ukene etter fødselen. Fra sekundet hun tok av seg skoene følte jeg at hun var som en topptrent Engelsk springer spaniel, hele tiden på jakten etter spor. Hun pratet vennlig med Christina om fødselen , svangerskapet og andre kvinneting.

Jeg vet ikke hva det er med slike hjemmebesøk , men de gjør meg alltid litt uvel. Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen kommune og Høgskolen i Bergen og knytttet til kvalitetsforbedring av hjemmebesøk. I følge forskriften for tjenesten og sentrale retningslinjer skal hjemmebesøk tilbys foreldre med nyfødte barn, helst innen to uker etter fødsel. Konkret går opplegget ut på at alle som venter barn for første gang, får tilbud om hjemmebesøk av helsesøster underveis i svangerskapet, rett etter fødsel og videre oppfølging ved behov fram til barnet er to år. Antall besøk og konsultasjoner avhenger av familiens ønske og situasjon.

Jordmor vil medvirke til at svangerskapet og fødselen forløper på en naturlig måte og til at mors helse og psykososiale forhold blir så gode som mulig. I Sigdal kommer både jordmor og helsesøster på hjemmebesøk etter fødsel. Unntaket er mor og barn tilknyttet God start, som omfatter familier med rusproblem.

Helsesøster kommer på hjemmebesøk 7-dager etter fødsel.