Hva er sammenhengen mellom nordlys og solaktivitet

Hei tregner hjelp med to spørsmål om nordlys : 1. I teorien er det mulig å se nordlys noen få ganger per måned i Oslo. Tenk dere at dere er ute hver eneste kveld gjennom en hel måne men likevel ikke ser nordlys. Hvordan kan dere forklare det?

Teorien kunne forklare en rekke observerte egenskaper slik som beliggenheten av nordlyset rundt polene, sammenhengen med solaktivitet , retning av nordlysstrålene og sammenhengen mellom nordlys og forstyrrelser i Jordas magnetfelt. Carl Størmer gjennomarbeidet Birkelands teori matematisk, .

Vi sier at sola er energikilden til nordlyset fordi nordlyset forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt. Solas aktivitet avgjør nordlysets hyppighet og intensitet. Når solaktiviteten er ekstra høy kan vi også se nordlys i Oslo-området. Målingene viste at høyden til nordlyset ligger på mellom og 1kilometers høyde. Og selv om vi tror at sammenhengen ikke er helt klar for folk flest, så er uttrykket solaktivitet nevnt i media med jevne mellomrom.

Og hvor kommer nordlys inn i bildet? Hva er solaktivitet og solstormer? Det er ikke nødvendig å lese bøker om nordlys for å bli betatt av denne himmelske danserinnen i sin mangfoldige fargeprakt.

Vi føler oss likevel sikre på at de som har noen bakgrunnskunnskaper om dette storslagne naturfenomenet, vil ha større utbytte av å observ- ere det. Jo mer du vet om nordlys , desto større glede vil . Rolf Seljelid noen tanker rundt sammenhenger mellom årsak og virkning. Han etterlyser også mer debatt, så jeg skal gjøre mitt beste forsøk på å dele mitt syn. Forestillingene rundt sammenhenger mellom solflekker ( solaktiviteten ) og temperaturer her på jorden er ikke nye, men . Hva kan være årsaken til dette? På hvilken tid av døgnet ligger nordlysovalen over kysten av Troms og Finnmark?

Solaktivitet og nordlys – er det en sammenheng ? Nordlysutbruddet – et skuespill i fire akter. Elektrisk utladning mellom de magnetiske polene. Nord- og sørlyset oppstår når elektroner, protoner og heliumkjerner fra Solas utstråling møter gassmolekyler i de ytre delene av jordatmosfæren, mellom og 5kilometer over bakken. Fellesbetegnelsen for nord- og sørlyset er ”auroraer”.

Navnet skriver seg fra den romerske gudinnen for morgenrøden, . Mangler: sammenhengen. Da stiller jeg deg bare noen spm jeg, så får du besvare de du klarer 🙂 – Hvorfor er det sjelden nordlys ved ekvator? Kan du noe om elektromagnetisk stråling kan . Solvinden er en stadig strøm av elektriske partikler ut fra sola.

Og hvert atom har sine helt bestemte energitilstander og farger.

Sammenhengen mellom nordlys og solaktivitet er sola sender ut solvind som danner nordlys når det treffer . Dette skjer ved utblåsninger fra områder på sola hvor det magnetiske feltet er svært sterkt, i såkalte solflekker. I etterkant av slike hendelser kan vi se sprakende nordlys. I videoen nedenfor kan du høre hva nordlyset har å si oss.

Det er også en sammenheng mellom den elektriske ladningen i kroppens cellemembraner og kroppens pH verdi. En til dels uforklarlig sammenheng mellom solas magnetfelt og vinkelen på aksen jorden dreier rundt, pleier å gi spesielt kraftig nordlys i månedene rundt vår – og . Nord-Norge ligger under nordlysovalen og vil derfor ikke bli påvirket av dette. Forskere i Nord-Finlan nær den norske grensen, har målt det faktiske nordlysutbruddet gjennom mange 11-års sykluser, og har ikke funnet sammenheng mellom disse syklusene og hva man faktisk ser når man ligger under nordlysovalen.

Les: Norsk nordlys -video får NASA-skryt. Jo lavere solaktiviteten er, dess mindre blir sjansen for å oppleve syn som dette. En forklaring på hva som lyste, var at nordlyset er en elektrisk utladning i atmosfæren av lignende karakter som lyn. Den danske fysikeren og .