Hjemmebesøk jordmor

Barseltiden er en sårbar tid med omstillinger og nye erfaringer. Derfor kan tidlig hjemmebesøk av jordmor øke kvinnenes følelse av mestring. Jeg ønsker å takke nei til dette tilbudet.

Hvordan tok jordmor det og ga dere noen forklaring? MÅÅ man ha helsesøster på hjemmebesøk etter fødsel. Hjemmebesøk av jordmor i Bergen?

Anonymforum – Skravle innlegg 31. Når fikk dere hjemmebesøk etter fødsel? Bufret Er det spesielle behov for oppfølging, ringer gjerne jordmor til helsestasjonen for å sikre at dette skjer. Ved ammevansker, komplisert . Dette er en sårbar periode for mange familier.

Det kan hende at barnet ikke sover , at det gråter mye, eller at det ikke vil ta til seg morsmelk. Da er det viktig at foreldrene kan møte en jordmor og stille spørsmål, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet. Det er i erkjennelsen av at liggetid på .

Nesten ingen nybakte Oslo-mødre får hjemmebesøk av jordmor etter fødselen. Nå reagerer Jordmorforeningen. Dere skal også vite hvem dere selv kan kontakte dersom det er behov for støtte og hjelp utover den avtalte oppfølgingen.

Du som har fått barn, bør få et hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreise. Du bør også få besøk av helsesøster den syvende til tiende dag etter fødselen. For kvinner med gode erfaringer fra tidligere fødsel, amming og barseltid tilbys det ett hjemmebesøk av . Nå skal dere ikke føle dere like alene etter at dere kommer hjem fra barsel, for jordmor kommer hjem til dere. Dere kan heller ikke sendes hjem før ammingen er godt etablert, eller man vet med sikkerhet at dere kan få hjelp om dere trenger det.

Anbefalinger, Anbefalingens styrke. Litt usikker hvor jeg skulle legge denne, så det ble her. Flytt den gjerne hvis den passer bedre et annet sted. På mandag får vi besøk hjem av helsestasjonen. Ved hjemmebesøk kan jordmor komme med råd og veiledning mens.

Bakgrunn: Barselomsorgen i Norge har endret seg over tid med stadig kortere opphold på barselavdeling. Barselperioden er en sårbar tid for den nybakte moren, barnet og den nye familien. Helsepolitiske føringer legger opp til at det skal være samarbeid og samhandling mellom helseforetak og kommune, mens . Jeg skal ha hjemme-besøk av jordmor fra helsestasjonen neste uke.

Hva gjør jordmor på disse hjemmebesøkene ? Men skal hun se på babyens seng, stellebord o. Kommunene følger ikke opp de nasjonale anbefalingene for hjemmebesøk til barselkvinner. Enkelte steder har jordmødre sett seg nødt til å jobbe på fritiden for å gjøre hjemmebesøk , forteller Ammehjelpen. Ser at man har rett til at jordmor kommer på hjemmebesøk innen 1-dager etter hjemreise og at helsesøster besøker alle nyfødte 7-dager etter fødselen. Betryggende med hjemmebesøk. Dette løses ved at jeg har tett kontakt per telefon med barselkvinnene fra hjemreise og frem til første hjemmebesøk.

Der det trengs hjemmebesøk før jordmor kan komme, sendes helsesøster ut. Mye av den tette oppfølgingen og tilpassede ammehjelpen gjør jordmor og helsesøster på fritiden, på kvel natt, .