Hjemmebesøk av helsesøster etter fødsel

Ved ammevansker, komplisert fødselsforløp, ambulant fødsel eller hjemmefødsel tilbys et besøk til i løpet av den første uken. Barnets vekt og hodeomkrets kontrolleres, og du kan få hjelp med amming og eventuelle barselplager. Etter den første uken overtar helsesøster , og det avtales deretter oppfølging på helsestasjonen, . Jeg er skeptisk til å ha hjemmebesøk av helsesøster etter fødsel.

Har hatt harde fødsler, og helsesøster var veldig pirkete på at det ikke var blåst hjemm. Hjemmebesøk av helsesøster etter fødsel innlegg 14.

Hva skjer når helsesøster kommer på hjemmebesøk ? Barseltiden – oppfølging etter hjemkomst – helsenorge. Du som har fått barn, bør få et hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreise. Du bør også få besøk av helsesøster den syvende til tiende dag etter fødselen.

Bildet viser et hjemmebesøk , en helsesøster som besøker en mor og hennes nyfødte barn hjemme. HJEMMEBESØK : De statlige anbefalingene er at helsesøster besøker alle nyfødte 7–dager etter fødselen , samt oppfølgingsbesøk etter . Helsesøster på hjemmebesøk. Den ulike kompetansen jordmødre og helsesøstre har, kan brukes til å utfylle hverandre og bidra til å fremme helse i barseltiden.

Barselomsorgen er gradvis endret de siste årene.

Tidligere tilbrakte kvinnen og barnet fem–seks dager på barselavdelingen etter en normal fødsel. Nå reiser de som oftest hjem . Det nye er at det stadfestes at jordmor skal komme på hjemmebesøk i løpet av de tre første dagene etter hjemkomst. Retningslinjene anbefaler også hjemmebesøk til det nyfødte barnet av helsesøster i løpet av de første 7-dagene etter hjemkomst. Deretter har helsesøster ansvaret for å følge opp barnet.

Fastlege skal fortsatt ha ansvar for pasienter på sin liste og oppgaver som ligger utenfor den normale barseltiden. Vanligvis er det behov for både hjemmebesøk og polikliniske konsultasjoner i løpet av de fjorten første dagene etter fødselen. Babyen kommer seg uansett.

På hjemmebesøk hos oss var helsesøster der for at vi skulle kunne spørre om forskjellig som vi lurte på i forhold til det å ha blitt foreldre. Hun var også interessert i hvordan vi som foreldre hadde det etter denne overgangen i livet. Hun snakket også om mors psykiske og fysiske helse etter fødselen.

Gruer meg til hjemmebesøk etter fødselen innlegg 17. Fikk du hjemmebesøk av jordmor etter fødsel ? Flere resultater fra forum. Konkret går opplegget ut på at alle som venter barn for første gang, får tilbud om hjemmebesøk av helsesøster underveis i svangerskapet, rett etter fødsel og videre oppfølging ved behov fram til barnet er to år. Antall besøk og konsultasjoner avhenger av familiens ønske og situasjon. Mors helse og velbefinnende har stor betydning for utvikling av mor–barn relasjonen og for hele familien.

Kvinner med økt risiko for fødselsdepresjon, kan få hjelp på hjemmebesøket med senere oppfølging.

Støttende samtaler tidlig ved helsesøster kan fremme mental helse og gi lavere forekomst av depresjon etter fødsel. Nye nasjonale retningslinjer for barselomsorgen anbefaler at det er jordmor som utfører det første hjemmebesøket etter. Hvorfor kommer helsesøster på hjemmebesøk når man er kommet hjem fra sykehuset med en nyfødt?

Dessuten setter de fleste pris på å slippe å dra ut med barnet for å holde en avtale på helsestasjonen i de første tilpasning-ukene etter fødselen. Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste s. I retningslinjen for barselomsorgen anbefales hjemmebesøk av helsesøster 7. Måten helsesøster presenterer tilbudet på, kan spille en avgjørende rolle for om foreldre takker ja til hjemmebesøk. Prosjektet er et samarbeid mellom. I følge forskriften for tjenesten og sentrale retningslinjer skal hjemmebesøk tilbys foreldre med nyfødte barn, helst innen to uker etter fødsel. For meg har det vært lettere å dra til helsestasjonen.

Dere skal også vite hvem dere selv kan kontakte dersom det er behov for støtte og hjelp utover den avtalte oppfølgingen. Unntaket er mor og barn tilknyttet God start, som omfatter familier med rusproblem. Tidlig hjemmebesøk – helsesøster vet på forhånd kvinnens termin, og vil få informasjon fra fødeavdelingen etter fødsel.

Det er viktig å tilstrebe hjemmebesøk.