Hjelpemidler for blinde

Hjelpemidler og produkter. Mobiltelefon og nettbrett. Smarttelefoner og nettbrett har innebygget tale som gjør at synshemmede også kan bruke dem. En førerhund er et godt hjelpemiddel for mange synshemmede. I tillegg til å hjelpe deg med å finne trygt.

Det er ingen grunn til at du som blind eller svaksynt ikke kan nyte selvstendighet og fritid hjemme i egen bolig.

Med litt tilpasning, kan du også fortsette med de samme tingene selv om synet svikter. Det kan handle om å endre belysning, gå til anskaffelse av. Datamaskin, lese-TV, luper og alarmer med lysvarsling er sentrale hjelpemidler for personer med synsrest.

Adaptor er et selskap eiet av Norges Blindeforbund. Vi har nesten års erfaring med salg og utvikling smarte produkter for synshemmede. Blinde og sterkt svaksynte benytter en rekke tekniske hjelpemidler for å kompensere for synstapet. Effektiv utnyttelse av hjelpemidlene er en forutsetning for å kunne delta på likeverdige måter i opplærings- og fritidsaktiviteter. Når en har med synshemmede i svømmehallen er det viktig å gjøre eleven kjent med både garderobe og.

Bilde: Håkon Rune Skivik (32) er blind og her demonstrerer han et nytt hjelpemiddel.

En håndholdt mottaker gir den blinde talebeskjeder om retning til f. Overalt finnes hjelpemidler som gjør livet lettere. Rundt halsen henger en trygghetsalarm og en diktafon. Når han trykker på en knapp på armbåndsuret forteller en stemme hva klokka er.

På spisebordet står en snakkende datamaskin. På kjøkkenet snakker både . Denne rapporten er et resultat av Samfunnsoppgaven ved NINFs prosjektlederseminar 23. UiT Norges arktiske universitet UiT The Arctic University of Norway. Følgende lisensfil er knyttet til denne innførselen: Original lisens. Provista har en helt unik posisjon i det norske markedet for synshjelpemidler på grunn av sin profil som leverandør av kunnskap.

En amerikansk oppfinnelse skal gjøre det lettere for blinde og svaksynte å sanse omgivelsene. SYNSHEMMET: Kjersti Solberg (bildet) orienterer her om hjelpemidler for synshemmede. Anna Kathrine Kristiansen spørsmål i forbindelse med hjelpemidler for synshemmede og Blindeforbundet.

Det er utviklet en rekke hjelpemidler for blinde mennesker, fra talende utstyr (f. eks. vekter, klokker og mobiltelefoner) til avanserte datatekniske hjelpemidler med program for syntetisk tale, forstørret skjermtekst eller punktskrift. Punktskriften leses på ekstrautstyr som kalles leselist. De tradisjonelle lydbøkene på kassett . De regnes da som synshemmet (svaksynt).

Dersom du oppfyller dette vilkåret og synsnedsettelsen er varig (over år), kan du ha rett til å få hjelpemidler.

Bojo AS – et firma som formidler hjelpemidler til svaksynte og personer med lesevansker. Bojo AS er leverandør av produkter og tjenester for synshemmede og personer med lesevansker. Bojo AS tilbyr et stort utvalg av hjelpemidler for blinde og svaksynte. Er du blin svaksynt eller har en annen . En synsstyrke på er valgt som øvre grense ved registrering av svaksynte og blinde.

Ved en synsstyrke som er dårligere enn blir det vanskelig å lese og utføre finere arbeid uten spesielle hjelpemidler ut over vanlige briller. Det kan være ulike årsaker til svaksynthet og blindhet. Vi tilbyr teknologi og tjenester for å.