Hjelpemiddelsentralen

Klikk på lenken til aktuelt fylke for å se kontaktinformasjon og lokal informasjon fra din hjelpemiddelsentral. Forenklet opplæring på hjelpemiddelsentralen ved bytte av elektrisk rullestol . Viktig informasjon om nettstedetclose. Rådgiver bil – HMS Rogaland for NAV NAV leverer arbeids- og . Det første du må gjøre er å kontakte den kommunale helsetjenesten.

De har god erfaring med å utrede behov og søke om hjelpemidler. Brev om dette sendes til deg per post. Brevet kommer en stund før hjelpemiddelet kommer til kommunen. Bruk av digital samhandling reduserer behovet for at rådgivere må reise ut til bruker, at hjelpemidler må sendes inn og at brukere må reise til hjelpemiddelsentralen for utprøving og tilpasning.

Alle som bor eller oppholder seg i Bærum kommune og har behov for hjelpemidler i en kortere periode, kan låne hjelpemidler hos oss. Opplæring i bruk av hjelpemidla, montering og eventuell reparasjon vert vanlegvis utført av kommunen. For hjelpemidlar til varig bruk sørgjer kommunen sine ergo- og fysioterapeutar for at søknad . De er ressurs- og kompetansesenter innen hjelpemiddelformidling og tilrettelegging, samt tolketjeneste for døve og døvblinde.

Det er en hjelpemiddelsentral i hvert fylke. Hvor lenge kan jeg låne hjelpemidler? Husk å levere tilbake utstyr som du ikke . I tillegg har vi også et . Hjelpemidler for funksjonshemmede.

Lånetiden for enklere hjelpemidler er normalt tre måneder, men kan forlenges om du har behov for det. Fagstoff: Et hjelpemiddel er en gjenstan et tiltak eller en teknisk løsning som kan bidra til å redusere praktiske utfordringer for en person med nedsatt funksjonsevne. Eksempler på noen vanlige hjelpemidler er proteser, rullestoler og datamaskiner. Blir man innvilget et hjelpemiddel, har man det gratis til . Du har rett til utlån av hjelpemiddel gjennom NAV (ved hjelpemiddelsentralen i Telemark) dersom du har en funksjonsnedsettelse og behovet er varig.

Dette formidles gjenom NAV hjelpemiddelsentral Østfold. Mer om hjelpemidler kan du lese på NAV. Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket.

I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Kjøper inn, tilpasser og låner ut hjelpemidler til hørselshemmede, synshemmede, bevegelseshemmede m. Sentralene skal være ressurssenter i fylkene og samarbeide .

Fysio- og ergoterapitjenesten kan utrede behovet ditt. Du kan videre få hjelp til søkna tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemidlene. Reparasjonsoppdraget blir da videreformidlet til den rette instans. Ved behov for akutt reparasjon av hjelpemidler utlånt av . Personer som har redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller alder kan låne tekniske hjelpemidler.

Målet er å bidra til en lettere hverdag. Når det ikke lenger er behov for hjelpemidlet, skal det returneres. Det finnes et stort register av hjelpemidler.