Grått støpejern

Grått støpejern er en jern-basert legering med i hovedsak karbon og silisium. Ved normal avkjøling av smeltet støpejern vil størkningen følge det stabile Fe-C systemet, slik at karbonet foreligger som utskilt grafitt. Uten videre behandling vil grafitten foreligge som flak som gir et relativt hard og sprøtt materiale. I grått støpejern foreligger karbonet som utskilt grafitt.

Grunnen til denne forskjellen er å finne i at legeringer av jern og karbon har to ulike . De viktigste er flakgrafitt-støpejern og nodulært støpejern eller kulegrafittjern.

Den siste typen kalles også seigjern fordi støpte artikler med grafitten dispergert som kuler tåler mye plastisk deformasjon, i motsetning til annet grått støpejern , der sammenhengen i mikrostrukturen er brutt av tallrike grafittflak. Hovedlegeringselementet i støpejernskvalitetene er karbon. Figur viser fasediagrammet for systemet jern – karbon.

Både stabil og metastabil variant er tegnet inn. Den stabile varianten er tegnet inn med heltrukne fasegrenser. Den metastabile varianten er tegnet inn med stiplede. Alle typer støpejern deler den egenskap at de størkner i et eutektikum.

En eutektisk blanding er en blanding av to stoffer som begge har et lavere smeltepunkt enn hver av de rene stoffene og . Tilsvarende standard: EN-GJL-250.

Kulegrafittjern (seigjern), som framstilles av grått støpejern. Hvitt støpejern, som inneholder sementitt. Aduserjern (melert støpejern), som framstilles av hvitt støpejern . Brukte grått støpejern peis i Stavanger.

Brynja Þórarinsdót grått støpejern peis. Er den fortsatt tilgjengelig? Trykk for å se mer informasjon . I hvilken tilstand er dette? Horisontalstøpte rør i sandformer.

Vertikalstøpte rør i sandformer. Korrosjonsbeskyttelse støpejern i Norge fra ca. Når er levetid oppbrukt ? Driftsdata i Gemini er grunnlag for vurderinger . Tilgang: Tilgang for alle. Medvirker: Wighus, Ragnar.

Annen klassifikasjon: 620. Flytende ramme med splitt, 65 SJK, 46. Kjeftsluk, 65 SJK, 90. Kuppelrist med spennlås, 65 SJK, 27.

Delt lok for trafikklys. Firkantlokk for trekkekum TK SJK, 2. Glem likevel ikke at styrkegraden, kostnaden og maskinbarheten varierer mellom ulike støpejerntyper som omfatter grått støpejern , vermikulært grafittstøpejern ( GJV), silisiumlegert ferrittisk kulegrafittjern, seigjern og adusergods (ADI). For hver type er det flere grader med svært varierende mekaniske . Det tilsettes gjerne nikkel, krom og andre spesialmetaller for å få større fasthet. Det brukes til motorblokker, bremsetromler, peiser og ovner og til stekepanner. Aby osiągnąć większą wytrzymałość na rozciąganie dodajemy . Iron, karbon, silisium og.

Markfeste for fast montering. Pullerten festes til fundamentet med. Støpejern er først og fremst en legering av.

Msikkerhetsanker eller slaganker . Fra Uttalelse far vann- og avløpsetaten i forbindelse med igangsetting av privat planarbei brev fra VA-etaten datert 11.