Frostfri dybde tabell

BS-kantutforming (stor fals) har en større falsdybde og har samtidig en helling på. Bestem isolasjonstykkelse og lengde på utstikk. I denne brosjyren gir vi deg en oversikt over noen av. Det er også angitt tabell for nødvendig tykkelser og utforming av markisolasjon ved telefarlig grunn i din. Hvordan beregnes frostfri dybde og evnt.

Dette har sikkert teknisk etat i kommunen din kontroll på, spør der.

Vil avhenge av hvilke typer masser du skal grave i, antall frostdøgn osv. Fant denne, med tabeller og formler for å REGNE det ut. Men som sagt, sikkert enklere å spørre kommunen. Pilarer og søyler er erfaringsmessig spesielt utsatt for telehiv. Selv pilarer til frostfri dybde kan løftes av telehiv.

Bland betongen i henhold til blandetabell. Stolpen festes med kammet beslags- spiker eller . Behovet for telesikring av uisolerte konstruksjoner er det samme som før.

Ved fundamentering av konstruksjoner på byggegrunn hvor man ikke kjenner frost- sikkerheten, må man alltid forutsette det verste at det er behov for telesikring. Når konstruksjonene er fundamentert på fjell eller frostfri dybde , er det selvfølgelig ikke. Ved skrånende terreng legges markisoleringen helt ut til der planlagt oppfyllingshøyde tilsvarer frostfri dybde. Frostfri dybde kan man lese ut av tabellen for markisolering.

Klimadataene gir grunnlag for termisk dimensjonering og frostsikring av konstruksjoner mot grunnen, som fundamenter for oppvarmede og uoppvarmede bygninger, ledninger og veier. Jeg skal igang med å bygge en veranda og må da ha noen stolper med et frostsikkert fundament. Større byggverk på telefarlig grunn må fundamenteres frostfritt. Det kan gjøres ved å grave til frostfri dybde eller ved å isolere mot kulda.

Dersom det ikke er langt ned til fjell, skal du alltid grave ned til det. Dette gjelder spesielt utepeiser og byggverk som skal rage noen meter opp i været. Unngå at deler av et byggverk står . Er grunnen telefarlig, og det blir for langt å grave ned til frostfri dybde , kan du grave ut ca. Markisolasjonen skal bestå av trykkfast polystyren, og må stikke minst meter ut på hver side. Under isolasjonen avrettes med et ca.

Fundamentene eller pilarene . Uten isolering i grunnen må du helt ned på frostfri dybde for å sikre mot telehiv. På Jæren holder det sannsynligvis med meters.

Hittil har mulighetene for å forenkle fundamenter ingsarbeidet ofte strandet på at byggeforskriftene har forlangt at fundamentene skal føres ned i frostfri dybde. Ved ventilerte kroprom kan fundamenteringsdyb den fastsettes etter tabell 1. Hvis led- ningene over den OVel1levnte. Av sikkerhetsmessige grunner.

Tabell er hentet floa overstå ende referanse. Nytt vedlegg som viser oversikt over endringer i Sanitærreglement. Henvisninger til plan og bygningsloven er korrigert. For koplingsledninger med kortvarige vannuttak tillates større hastigheter, jf. Hvor det er fare for at det i anlegget.

NB: For andre rørmaterialer enn kobber må tabell figur og tabell avpasses etter innvendig. Så vidt en kjenner til var det tidligere ikke foretatt regelmessige teledybde – registreringer i naturlig mark i Norge. I tabell l er det gitt en oversikt over teledybdemålernes lokalisering, eierforhold og dato for.

Man bør også legge merke til . FUNDAMENTERING – GRUNNFORHOLD – TRAVBUNN. Det skal traues ut under ferdig vei til den dybde som er vist i dimensjoneringstabellen. Alle hovedledninger skal primært legges på frostfri dybde ,. Rør som ikke ligger på frostfri dybde skal være forsynt med varmekabel, dimensjonert av elektrofagmann. Vertikal og horisontal forankring av bend i åpen grøft utføres i henhold til nedenstående.

Tallene i tabellen gjelder for trykk = 1mVS.