Fra olje til plast

Plast blir for det meste laget av olje. Og vi har store plattformer og skip som pumper olje og gass opp fra dypet. Så blir oljet og gassen transportert til land i store båter, eller . Restar av desse døde plantane og dyra finn me i olja og gassen frå Nordsjøen i dag. I staden for å rotna og bli til jor blei desse dinosaurane gravlagde under lag .

Hvor mye olje skal til for å lage en kg plast ? To kg eller et halvt kg? Krakking vil si å spalte hydrokarboner med mer en karbonatomer til mindre forbindelser ved at de varmes de opp til høy temperatur (400-. 500oC) sammen med en katalysator. Krakking brukes til å fremstille bensin fra de tunge oljefraksjonene etter destillering av råolje og bensinutbyttet kan dermed økes til ca.

Har fordypet meg litt mer i olje til plast i et eget prosjekt. Her har jeg den mest hovedsakelige informasjonen jeg fant. Begynnelsen: Oljen begynte å danne seg alt fra mellom 4millioner år siden til millioner år siden.

Dette er fordi at olje er bare døde dyr og planter.

En termoplast kan omdannes til en herdeplast ved at det dannes kryssbindinger mellom kjedene. Et viktig eksempel er vulkanisering av gummi, hvor svovel aktiverer dobbeltbindinger i kjedene og knytter dem sammen. Jo mer kryssbindinger, jo stivere plast. De bindingene som dannes ved vulkanisering, . Olje og gass brukes til to hovedformål: som energikilde (kraftproduksjon, drivstoff) og som råstoff til petrokjemisk industri. PVC er miljøvennlig også på en annen måte: Plastflasker har mye lengre levetid enn flasker av glass, og en lastebil som frakter et lass med flasker av plast , bruker prosent mindre drivstoff enn en . Noe blir til flytende energi som skal bli bensin og annen drivstoff, men også til flere ting som for eksempel plast.

Her får du en oversikt over ting du ikke visste var laget av olje. Du visste åpenbart at diesel og motorolje kommer fra råoljen som blir pumpet opp fra oljeplattformene, men visste du at kulepennen som ligger på . Plastbransjen er svært segmentert. I dag lages prosent av plasten fra olje og gass, men kun en liten andel av den totale olje – og gassproduksjon brukes som plastråstoff. Av all plast som lages, blir 3prosent til emballasje. Søppelproblemet er pakket i plast.

I sjøen og på strendene over hele verden ligger det nå store mengder søppelplast. Folkens, vi har et problem. Vi får nå større og større problemer med avfall fra plast. Alt er pakket inn i plast , det kastes tankeløst rundt omkring, og søppelproblemet rammer både dyr og .

Olje og gass utgjør halvparten av norsk vareeksport og er således Norges desidert viktigste eksportvarer. Plastproduksjon utgjør den største andelen, men under fellesbetegnelsen petrokjemi finner man også produksjon av andre oljebaserte produkter, som maling, sminke, tekstiler og lignende. De mekaniske egenskapene blir ofte modifisert med myknere, som er oljeaktige væsker som løser seg i basisplasten. Plastens egenskaper kan dessuten endres med fyllstoffer (blant annet for at plasten skal bli hardere), gummipulvere (for økt slagfasthet), pigmenter med mer.

I plastkompositter blir plast. Handler om et skifte fra bruk av fossile hydrokarboner ( olje ) til fornybare karbohydrater (biomasse, altså planter, mat osv.). Innebærer bærekraftig produksjon og omdannelse av biomasse til blant annet mat, medisiner, kosmetikk, kjemikalier, plastflasker , smøremidler . Vi sier at disse stoffene er formbare eller plastiske fordi vi kan forme stoffene.

Vi lager plast av olje eller gass. Hydrokarbon med korte molekylkjeder- plastprodukt. Eten- to karbonatom(gass). Trykk-tusenvis av karbonatom-polyeten. Poly=mange, eten =to karbonatom. Det er to hovedkategorier av .