Fluoriserende definisjon

Selvlysende maling, maling som inneholder pigmenter som ved bestråling (oftest med synlig lys) sender ut synlig lys. Det er tre hovedtyper:1) Maling som inneholder pigmenter som etter aktivering med lys sender ut synlig lys (fosforer). Brukes til markering av gjenstander som skal sees i mørke, f. Definisjon av selvlysende i Online Dictionary. Betydningen av selvlysende.

Norsk oversettelse av selvlysende.

Oversettelser av selvlysende. Informasjon om selvlysende i gratis engelsk online ordbok og leksikon. English: fluorescent, luminous. Denne ekstraordinære evnen til å spre lys eller lyse opp omgivelsene finner man ikke i sneglehuset til sjøsnegler som ikke er selvlysende.

Sir ( nederlandsk) Brewster. W sparepære (nederst) sammenlignet med det kontinuerlige spekteret til en tilsvarende W glødepære. De mørke båndene viser hvilke frekvenser sparepæren mangler og illustrerer hvorfor farger kan se feil ut i dette lyset. Lysrør, tidligere også kalt lysstoffrør, er forskjellige typer gassfylte glassrør som .

Plasma er regnet som den fjerde aggregattilstand og er oftest en gassaktig substans. Kraftig oppheting av gass vil føre til at atomene i gassen blir ioinisert ( antall elektroner øker eller blir redusert). Dette fører til at gassen vil bestå av frie ladede partikler slik som elektroner, protoner samt ladede atomer (ioner) av ulike slag. Fluktvei: Del av en brannselle som brukes til rømning og evakuering fram til rømningsvei eller til sikkert sted.

Rømningsvei: Én eller en rekke brannseller . Fluorescens er en type luminescens: stoffers evne til å sende ut synlig lys etter at det har mottatt energi utenfra, for eksempel i form av fluoriserende lys. Foton: en liten “energi-pakke” av lys. Molekyl: Et molekyl er to eller flere atomer som har slått seg sammen. Atobyggesteinene i alle de kjemiske stoffene . Cathode Ray Tube (CRT) er den teknologien som brukes i vanlige TV- apparater og eldre PC-skjermer.

Teknologien baserer seg på en elektronkanon som skyter elektroner mot skjermflaten. Sterke magneter brukes for å styre elektronstrålen. Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre . Fluoriserende in-situ hybridisering: Teknikk for å påvise spesifikke områder på kromosomene, brukes særlig ved diagnostikk av overtallige eller manglende biter av disse.

Et etterlysende materiale er et materiale som avgir elektromagnetisk stråling ( fotoner) etter at det er blitt utsatt for lys som forårsaker en eksitasjon. Når det etterlysende materialet utsettes for ultrafiolett stråling, eksiteres atomene og absorberer energi som . Med genteknologiske metoder, for eksempel FISH-analyse ( fluoriserende in situ-hybridisering) eller PCR (polymerasekjedereaksjoner), klarlegges detaljer om det genmaterialet som skifter plass, mangler eller er mutert på kromosomene, og den betydning dette har for leukemicellers differensiering og vekst.

I denne forskriften menes med: 1), arbeidslokaler: rom som virksomheten bruker i forbindelse med arbeidet slik som arbeidsrom, personalrom, atkomstarealer med mer. Andre er enten brukt på ulike måter, eller mangler en definisjon. Under følger en liste over våre anbefalinger til bruk og definisjon av ord.

Ledelinje: Det er viktig å få på plass en. Valg av rett type ladelys vil . Klærne er utstyrt med fluoriserende (sjøllysende) og reflekterende materialer. I den laveste klassen skal plagget ha minst kvadratmeter fluoriserende materiale, og kvadratmeter reflekterende. I den høyeste skal det være kvadratmeter fluoriserende , og kvadratmeter . Lysutbyttet fra alle lyskilder, LE halogen, metallhalogen og fluoriserende lysrør avtar over tid.

Lyskildens lystilbakegang eller LLMF er mengden lys fra lyskilden på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Levetiden for en LED-modul er definert som den tiden det tar inntil lysutbyttet når av sin opprinnelige verdi. Ultrafiolett lys er delt inn i tre kategorier,. Det er benyttet et lysstoffrør med UVC som har .