Ferro bet rustfjerner

Den forandrer også aktiv rust til passivt jernfosfat. Effektiv rustfjerner som fjerner rust og preparerer ståloverflaten før maling. Forandrer aktiv rust til passiv jernfosfat og hindrer videre rustutvikling. Rustfjerneren kan påføres ved neddypping, med sprøyte eller med kost.

Skal oppbevares og håndteres slik at kjemikaliet, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet. H2) Kan være etsende for metaller. H3) Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H4) Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Løs rust børstes vekk først.

Når man oppnår en gråhvit hinne har . Merker som har et godt rykte er Rustbjørn, Würt Rustomvandler og Brunox. Anbefalt etterbehandling er noe forskjellig fra produkt til produkt, les derfor instruksjonen på produktet du kjøper. StrippAll er et produkt der delene som er behandlet får et glatt, alkalisk belegg som gir overflaten rustbeskyttelse for en stund. Før delene skal overflatebehandles videre, anbefales det å nøytralisere overflaten med StripOff etterbehandlingsvæske.

FERRO – BET RUSTFJERNER. Velkjente Ferro Bet er ett kvalitetsprodukt som har vært på markedet i lang tid. Rust erneren kan påføres f. Fjerner rust og preaprerer ståloverflaten før maling.

Dette er kvalitetsprodukter som tidligere har stort sett vært benyttet av industri. Alexander hadde den fått overflaterust på store deler av stålet etter at den . Denne hinnen kan da børstes eller spyles vekk. Hvis overflaten er mørk og klebrig er prosessen ikke helt ferdig). Ved kraftig rustangrep må prosessen gjentas.

Overflaten må ikke viderebehandles før den er helt tørr. Sjekk ut hvordan det ser ut etter å ha testet rustfjerner. Kjemiens svar på sandblåsing. Når alt annet ikke virker, prøv Rustvask.

Ferro-Bet Rustvask er et kraftig rengjøringsmiddel.