Fat olje

Norske styrings- og forvaltningsmyndigheter for petroleumsvirksomheten har gått over til å bruke standardkubikkmeter Sm³ for volummåling av olje og gass. Fat er ikke en SI-enhet. Forholdet mellom Sm³ og fat er 1 . Det er verdt å merke seg at norske oljefat ikke samsvarer med måleenheten fat ( engelsk barrel) som brukes i internasjonal oljeomsetning.

Fra Det nye testamente, evangeliet etter Lukas i historien om den kloke forvalteren hører vi utsagnet Hundre fat olje , og i evangeliet etter Johannes brukes anker i fortellingen . Vil du kjøpe et fat med nordsjøolje?

Da må du regne med å betale like mye for fatet til å lagre oljen i. Et fat nordsjøolje handles torsdag for 5dollar fatet. Oljeprisen steg kraftig etter nye tall som viser at amerikanske raffinerier prosesserer rekordmye olje samtidig som Opec-land overholder varslede produksjonskutt. I statsbudsjettet for inneværende år legger regjeringen til grunn en pris på 4kroner per . Mens man i petroleumsbransjen tradisjonelt regner produksjonsmengder o. Ved omregning må man derfor kjenne densiteten på det som skal måles.

Den internasjonale standarden for prissetting av olje er pr. Begrepet fat , som betyr beholder eller liten tønne, kommer av det gallo-romerske ordet barriculus. Begrepet oljefat brukes både når man snakker om råolje og andre oljederivater, som for eksempel bensin.

Den globale oljeproduksjonen ligger på rundt millioner fat hver dag. Land i tidligere Sovjetunionen står totalt for mellom 1og millioner fat hver dag, mens Saudi-Arabia er den største enkeltprodusenten, med i underkant av millioner fat hver dag, viser tall for april fra Internation Energy Agency. Hvordan kan USA spare energi tilsvarende 3millioner fat olje på ett år, uten at folk ville merker det på levestandarden?

Mengder av petroleum ( olje , kondensat, NGL og gass) kan måles og oppgis på flere måter. Mengder kan oppgis i masse (vekt), volum og energiinnhold. I tillegg brukes ulike enheter for de ulike størrelsene, for eksempel kubikkmeter og fat , som begge gir uttrykk for størrelsen volum. I Norge bruker vi i hovedsak . Prisutvikling på olje og laks gir store utslag. Denne uken omsettes 4-kilos sløyd og pakket laks til kroner per kilo.

Sagt på en annen måte: En kilos laks er verdt 2kroner, skriver Ilaks. Samtidig faller oljeprisen videre. Tirsdag kveld var prisen . Den lekkende oljebrønnen i Mexicogolfen kan i verste fall slippe ut over 100. USAs innenriksminister Ken Salazar.

I dette vinduet skal du finne tabell nfor oppslagsordet fat. Johan-Castberg-feltet i Norskehavet er det nå funnet ny olje og gass. Vil gi ringvirkninger i nor sier Lundin Norway. Oljeproduksjonen på norsk sokkel i februar lå på nesten millioner fat per dag.

Fra årsskifte til årsskifte gikk terminprisen, en måned fremover, på Brent- olje fra dollar fatet til dollar fatet, en oppgang på prosent.

Irans salg av olje vil snart ha økt til millioner fat om dagen, ifølge landets finansminister Ali Tayyebnia. Hevert fatpumpe for diverse kjemikalier. Pumpehus i polypropylen, sugerør for helfat og utvendig fatadapter.