Fartskriver symboler

Du kjører brøytebil og er untatt kjøre og hviletidsbestemmelsene jf Artikkel bokstav h ) Du er også unntatt forskrift for. Fartskriveren bryter sammen underveis. Hvis kjøretøyet selges, gi denne håndboken videre til den nye eieren fordi fartsskriver anses som en del av kjøretøyet. Nærmeste Stoneridge-representant vil med glede hjelpe deg hvis du har spørsmål.

Du finner en liste over lokale representanter i kapittel overskrift Kontakt Stoneridge på side 81. Sjåføren tar ut sitt sjåførkort og .

Funksjonen OUT” brukes for eksempel når kjøretøyet er på verksted for service eller reparasjon. Har en lastebil (c1) på jobb med farstskriver,papir skiver. Hva er reglene rundt dette? Dette innlegget har blitt redigert av taz: 16. Vi guider jer igennem tachografens symboler , samt viser de forskellige funktioner via små videoklip.

EU-godkendte analoge fartskriver findes endnu i et stort antal på det danske og europæiske marked. De analoge fartskrivere registrerer køre- og hviletiden samt andre aktiviteter på en diagramskive. Føreren af køretøjet og eventuelt medkører må udfylde og anvende en diagramskive i den analoge fartskriver før kørslen .

Det vil være de samme og kjente symbolene i fartskriveren som viser hvileti kjøring, pauser osv. Innføring av digital fartskriver vil heller ikke endre kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Hvordan brukes sjåførkortet? Sjåførkortet er et smartkort som stikkes inn i fartskriveren.

Ved hjelp av noen tastetrykk kan du . Informasjonen fra fartskriveren angis med symboler og klokkeslett for utførte aktiviteter. Brøyting – Unntatt kjøre-og hviletid. Alle kjøretøyer som registreres. Tekniske data DTCO Papirrull Symboler og eksempler på utskrifter Oversikt over symbolene Symbolkombinasjoner Nasjonale kjennetegn Bokstavkoder for regioner Eksempler på utskrifter . Her finner du informasjon om de forskjellige digitale fartskrivere som finnes på markedet.

Du vil finne en avdeling med de forskjellige symbolene som er i bruk. De grunnleggende symbolene kjøring, hvil, annet arbeid og tid til disposisjon kjenner vi jo igjen fra de analoge skriverne. Videre vil du finne menyoppbyggingen i de . Stoneridge ADR digital fartskriver må kun monteres på køretøjer som er udstyret med en hovedafbryder til batteriet, eller en isolationskontakt. Det skal bemærkes, at eksplosionsbeskyttelsen af ADR fartskriveren kun er tilsikret når køretøjet står stille og hovedafbryderen er aktiveret. Hvilket af de øvrige symboler , vælgeren står på under kørsel, er valgfrit.

Det kan dog anbe- fales, at stille.

Man skal være opmærksom på, at ikke alle symboler fin- des på alle kontrolapparater, da symbolerne afhænger af,. At skiven aldrig må sidde i uret mere end 24. Stjernen betegner et spesialutstyr. Merk: Legg merke til informasjonene for ADR-varianten og muligheten. VDO Counter hjelper deg til å over- holde kjøre- og hviletids bestemmel-.

Når man tænker tilbage på den debat der har været omkring hvorfor det var i orden at den gamle tachograf stjal . Du skal forstå hvordan vegtransporten foregår, og hvilken betydning den har for at samfunnet skal fungere. Downloader dage på mindre end min.