Ettermontere snøfanger

Er de mulig og ettermontere snøfanger ? Kjøpte hus for ett par år siden. Kunne vært farlig om noen sto under, i tillegg ble sikkerhetsnettet på trampolinen som stod ved siden av garasjen ødelagt i vinter, snøras knakk noen av aluminiumstengene som holdt . Et tak trenger sikring i henhold til plan og bygningsloven. En snøfanger sikrer mot snø og isras fra tak.

Glatt taktekke bør ha snøfangere fra grader og oppover. Ru taktekke må du montere snøfangere fra grader og oppover. Sjekk med leverandøren av taktekke for hva som gjelder for ditt tak. Welands snøfanger er svært populær, takket være den lette vekten og fordi den er enkel å montere.

Dette for å unngå at snø fra en takflate raser ned på en annen med fare for ødeleggelser. Systemet består av snøfangerkonsoller som skal skrus fast i taket og et gelender som monteres i snøfangerkonsollene. Jemtland snøfanger system er raske å montere og er det klassiske snøfangersystem som ikke ruver på taket .

Avstanden mellom holderne må ikke bli for stor, det er holderne som utgjør styrke til å stå imot presset fra snø og is. Isola leverer typer snøfangere. Snøfangere monteres ved takfot. Den ene for takshingel og plane taktekkingsmaterialer, den andre for Isola Powertekk. Krav om snøfangere er avhengig av takfall og taktekkingsmaterialets ruhet.

Stor styrke, et godt tilpasset utseende, enkel og solid montering – og ikke minst lang holdbarhet – er kjennetegn på LOBAS snøfangersystem. Våre snøfangersystemer kan deles i 2- og 3-rørs snøfangersystemer og snøfangersystemer med gittergelender. De består av henholdsvis 2- og 3- rørsgelender eller . Den første snøfanger rekken monteres nederst på taket over bærevegg.

Normalt på andre ”steinrekke”. Bestemmelser i politivedtektene i den enkelte kommune kan også omhandle vedtekter vedrørende snø på tak og rasfare. Jeg vil få ettermontert snøfangere til mitt Plannja Royal tak i Sandvika. Lobas diverse utstyr – Vi levere taksikring sutstyr, snøfangere til unngå takras.

Vi sikre ditt taksikring. Det anbefales å forborre.

Franke Onsrud Blikkslageri AS har lang erfaring med taksikring både for private og næringsbygg. Kan jeg benytte stigetrinn som snøfangere på steintaket mitt. Du bør IKKE bruke stigetrinn.

Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK) sier videre at snø- og isdannelser på bygninger skal hindres og sikres der det kan medføre ras mot beferdet område. Mot beferdede områder, for eksempel fortau, plass, gate hvor ras av snø og is kan medføre fare, må det settes opp snøfangere. Med snørike vintere og vekslende vær som kan føre til tung og hard snø er det også viktig å få montert snøfangere for å hindre skade på alt fra eksteriør til personer.