Er hasj farlig

Jeg vet INGEN ting om hasj , bare at det er godt. ALLE skader cannabis gjør mot helsa di. Så skal jeg vurdere å slutte utifra. Får alle skadevirkninger av å bruke hasj? Forsvinner skadevirkningene hvis man slutter?

Er hasj farligere enn alkohol?

Ingunn Hove, psykolog spesialist ved Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) ved Stavanger Universitetssjukehus, har svart på seernes spørsmål om hasj. Avhengighet, lærevansker og psykiske lidelser er blant de negative effektene. En mykere holdning til hasj kan vanskelig bli annet enn negativ for folkehelsen.

Jeg personlig har ikke merket noe til bivirkninger, og er for legalisering i Norge! Kan dere fortelle meg om det faktisk er så farlig å røyke hasj som folk skal ha det til (at det er livsfarlig og sånn)? Har selv lest mange steder at det er . Hasj er den mest utbredte illegale rusgiften i Norge.

Den blir av mange sett på som et lett narkotikum, og det hersker i mange miljøer en skremmende naivitet rundt farligheten ved bruk av stoffet.

Det er viktig å slå fast at farlighet ikke er et entydig begrep. Om man med farliget knyttet til et narkotisk stoff mener risikoen for å dø . Cannabis kalles ofte et lett rusmiddel, men kjemiske endringer gjør at cannabisbruk får stadig mer alvorlige konsekvenser. VG Nett) Forskere ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har funnet ut at svært mange unge som prøver hasj også drikker alkohol.

Men sett alene er hasjen mindre skadelig enn alkoholen, sier SIRUS-forsker. TURBRA: For en aggressiv reaksjon pga. Personlig frihet for meg er å gjøre hva jeg har lyst til , uten at det skader andre, og så lenge jeg holder meg på den rette siden av loven! Tror ikke folk som utvikler psykoser av stoffer de får i seg, føler seg så vedig fri!

Og for å tilføye mitt eget bruk på tallet- så tok jeg en LSD tripp og etter det så hver gang jeg røyket hasj -var jeg på en ny tripp. Så derfor etter det vil jeg ikke anbefale noen å røyke hasj – forde at det drar andre stoffer og miljøer . Reinås, som er forbundsleder i Forbundet Mot Rusgift, holdt det siste innlegget på FMRs fagdag om cannabis. Han skulle besvare spørsmålet om hasj er farlig , og hvis ja, hvordan skal vi forholde oss.

Jeg er en gutt på år som, nettopp har prøvd hasj. Og jeg syntes rusen er driit digg, men jeg lurer litt på om det kan få noen negative bivirkninger? Forskning fastslår: Alkohol og tobakk er mye farligere enn hasj. Målt på både dødelighet for enkeltpersoner og stoffets negative innflytelse på samfunnet fastslår ny forskning at hasj er minst skadelig av alle stoffer, mens alkohol og tobakk er de helt store morderne.

Mitt poeng er da altså at: Det om hasj er farlig eller ikke er en subjektiv ting.

The outcome av hasjrøyking er omtrent unikt per person, og hvis man skal ha troverdig statistikk så man nesten være gud for å kunne få med alle tilfellene. Jeg syntes ihvertfall vi skal være enige om at det er inget sort hvitt svar på . Og alt dette henger jo selvsagt også sammen med at jeg ikke synes det er spesielt farlig. Altså frykter jeg ikke like mye for at legalisering eller normalisering ville medført eventuell stigning i brukere.

Jeg tror tvert imot samfunnet hadde spart en hel del med penger og vold og død om flere hadde røykt hasj en . Man kan ofte lese svært forskjellige ting, om cannabis. Spessielt er mange brukere ganske rause med rosen, om cannabis sine utrolige egenskaper. Men etterhvert så ble jeg nyskjerrig, prøvde å finne legit fakta om Wee Hasj , THC, Marihuana ( You name it).

For meg så har det vært veldig vanskelig å vite om det virkelig er farlig , eller kanskje det kan være mer farlig for meg, enn det er for en . Dere sier stadig at det ikke er farlig o. Har dere dokumentasjon på det? Ifølge den kjente norske rusforskeren Hans Olav Fekjær, som har bakgrunn fra Blå Kors, er alkohol ikke bare litt, men mye farligere enn cannabis. Fekjær mener også at helseadvarsler om illegale rusmidler ofte er unyanserte, og fremhever mulige skadevirkninger i stedet for å gi gradert informasjon slik .