Digital fartsskriver out

Sjåføren tar ut sitt sjåførkort og . Funksjonen OUT ” brukes for eksempel når kjøretøyet er på verksted for service eller reparasjon. Hvorfor digital fartsskriver ? Hensikten med den digitale fartsskriveren er å registrere alle aktivitetene til både kjøretøy og sjåfør. Hensikten med kjøre og hviletidsbestemmelsene er å bedre sjåførens arbeidsmiljø, like konkurransevilkår og øke trafikksikkerheten.

Skriverenheten er den synlige delen og plasseres nær sjåføren.

Den er på størrelse med en bilradio og kan være integrert i instrumentpanelet. Bevegelsessensoren er montert på girkassen og registrerer kjøre- og hviletid og fart. Fartskriveren registrerer og lagrer forskjelli- ge data: Sjåførkortdata, unntatt førerkortdata. Digital fartskriver (2).

Advarsler og feilfunksjoner som har. Utenfor området begynner. Samlet kjøretid gjel- dende dag.

Hurtigguide for sjåføren – Gir rask informasjon om hvordan fartsskriveren skal håndteres som sjåfør.

Slik tar du i bruk den digitale fartsskriveren før du begynner å kjøre. Ned lasting av data fra sjåførkort og fartsskriver …. Bruk av OUT ved verkstedbesøk ……. Utskrift etter bruk av OUT ved verkstedbesøk …17. Betjening av Siemens VDO digital fartskriver. Programmet “ OUT ” kan også brukes når sjåførkort er innsatt i den digitale fartskriveren.

Denne funksjonen må kun . Sett digital fartsskriver i OUT , ta ut sjåførkort. Kjøre- og hviletidsbestemmelsene: Kjøre- og hviletidsbestemmelsene: 1. NLF har oppfattet at det er uklarhet omkring lovligheten av å kjøre et kjøretøy med digital fartskriver , uten å ha med seg sjåførkortet. Noen hevder at det er tilstrekkelig å ha søkt om sjåførkort for å lovlig kunne føre et kjøretøy med digital fartskriver. Statens vegvesen sier på sin internettside at man må ha fått . På scania er min erfaring at man må trykke ganger på for å få hvile. En annen ting er at den faen meg sutrer å klager om pause og hvile sjøl om man kjører på OUT.

Men det er veldig greit med klokke som teller kjøreti og slippe å fylle ut skiva hver dag. Homer Simpson: Lærling: Innlegg: 96: Registrert: . Språket er dessverre kun på engelsk. Dette programmet har blitt laget slik at du kan få en innføring og øve deg med de digitale fartsskrivere som .

Ta utskrift fra digital fartsskriver – skriv. Skjema for avviksrapport fartsskriver. Følgende kjøring kan være utenfor gyldig- hetsområdet:. Sjåfør som har søkt om eller fått innvilget søknad om sjåførkort, men ennå ikke fått kortet utstedt, og som fører kjøretøy utstyrt med digital fartskriver , skal skrive ut opplysninger fra fartskriveren i samsvar med forordning (EØF) nr. Han ble spurt om han hadde sjåførkort i siden det er digital skriver i den bilen.

Det er viktig at skriveren står på OUT når dere kjører på fritak. SVV – Håndbok V 1- Døgnhvileplasser for tungtransporten. Har du kortet i skriveren , stiller du den på OUT.

De vanligste tegnene kjenner du igjen fra.