Dagnordlys

Dagpolarlys (eller dagnordlys ) er en form for polarlys som opptrer på dagtid som svake, diffuse polarlys, hovedsakelig i rødt, men med innslag av sterke, kortvarige strukturer og diskret former i grønt. Dagpolarlyset blir dannet på lignende vis som polarlyset ved at elektron fra solvinden trenger ned i atmosfæren. Fagstoff: I romalderen ble det klart at nordlyset ikke er begrenset til nattsiden av jorda, men også forekommer om dagen. Det var ikke kjent før fordi dagnordlyset er svakt i den synlige delen av spekteret.

Det røde nordlyset med bølgelengde 6nm, som dominerer, kan bare sees når sola står mange grader . Dette er den vanlige formen for nordlys, men på Svalbard i mørketida kan vi få et glimt av dagnordlyset , som forekommer på dagsiden av jorden.

Været er således den viktigste hindring for nordlysobservasjon fra Nord-Norge. Mest stabilt vintervær . På hvilken tid av døgnet ligger nordlysovalen over kysten av Troms og Finnmark? I dagslys er det ikke mulig å se nordlys. Svalbards geografiske posisjon gjør at man har en unik mulighet til å studere dagnordlyset.

Nordlyset leker seg over vinterhimmelen i Longyearbyen. Det er disse partiklene som skaper dagnordlyset. Dessuten må vi ha nordlys av det riktige slaget, det vil si dagnordlys , i det området raketten skal fly i.

En del av luftrommet over nordkalotten stenges i det tidsrommet oppskytingen er aktuell. Forskerne har to uker på seg til å få sendt opp raketten. Fysisk institutt har et observasjonsprogram for studier av det såkalte dagnordlyset over Svalbar med optikk, EISCAT Svalbard Radar (ESR) og forskningsraketter ( ICI). Gjennom denne trakten ledes partikkelstrømmen fra Sola mot Jordas atmosfære og bombarderer luftgassene til lysutsendelse – nordlys.

På grunn av sin helt spesielle beliggenhet er Svalbard blitt en internasjonal observasjonsplattform for dagnordlys. Oppdagelsen av nordlysovalen og dagnordlyset er blant de mest oppsiktsvekkende resultater av den moderne romforskningen. Illustrasjoner i høyre nedkant av seddelen viser hvordan Birkeland tenkte seg de elektriske strømmene i forbindelse med nordlys var orientert. I selve nordlyshøyden er strømmene parallelle med . Energien som trekkes ut fra solvinden og avsettes i atmosfærens øverste lag (ionosfæren), skaper turbulens og forstyrrelser på alle typer radiobølger. Svalbard er derfor en verdens observasjonsplattform for dagnordlys.

Med raketter kan vi studere . Varden og Longyearbyen med dagnordlys. Mangel på sol til tross, Longyearbyen tok i mot oss på aller beste måte! De første dagene i nord ble brukt til standard-trimturer i nærheten av byen. Men vi bor for langt nord for både snø og nordlys.

For solvinden representerer disse polarkløftene på den nordlige og sydlige halvkule direkte kanaler fra det interplanetare rommet til den polare atmosfære. Polarkløftene er derfor unike kikkehull mot det store verdensrom og solen.

Her vil de kollidere med atomer og ioner og danne dagnordlyset , som vi kan se om formiddagen over Svalbard i mørketiden. Hva skjer så videre med den magnetfeltlinjen som nå forbinder sola og jorden? Raketten ICI-skytes opp i dagnordlyset for å forske på stormene i rommet rundt jorda.

Det kan gi sikrere satellittkommunikasjon og navigasjon. Jo lengre unna storbyer du er, jo bedre. Dessuten så får du de beste bildene hvis det er fullmåne i tillegg! Svalbard ligger fjernere fra dette nordlysbeltet, men her kan du observere dagnordlys om vinteren. Her er oversikten over norske tettsteder . Det sjeldne og flyktige dagnordlyset kan oppleves i polarnatta på Svalbard Vi vet ikke om noe annet tilgjengelig reisemål på kloden hvor dette kan sees.

Det mer alminnelige kveldsnordlyset mangler selvfølgelig heller ikke. Svalbard har et arktisk ørkenklima, så her er det flere klare netter med. Dagnordlys og kveldsnordlys.