Byplanlegging ntnu

Planleggingformer tilpasset kravet om bærekraftig byutvikling med – i Norge og internasjonalt – Bruk og fovaltning av naturresurrser, vann, energi og land – Arealbruk og Transport – Arkitekturen forutsetninger for en bærekraftig utvikling – Bolig og bosettingsplanlegging – Institusjoner og enkeltagenters makt . Ansatte ved instituttet. Besøksadresse: Alfred Getz vei Sentralbygg etg. Biblioteket har flere arkitekturdokumentarer i sin DVD-samling, men opplever stadig at dokumentarer ikke kan kjøpes fysisk.

Ofte kan man kun betale for streaming, noe vi ikke har gode løsninger for enda. Det ligger imidlertid en del åpent ute på nett: Rebel Architecture – Dokumentarserie om arkitekter som .

Vi tilbyr studieprogram på master- og bachelornivå, innen arkitektur, byplanlegging , design og billedkunst. I tillegg tilbyr vi etter- og videreutdanning. Vi utfordrer studentene til å være aktive og utforskende, og vi legger vekt på læring gjennom handling. Flere av våre studenter har mottatt priser og blitt internasjonalt . Med utdanning i fysisk planlegging kan du delta i samfunnsplanlegginga og utforminga av våre fysiske omgjevnadar. Du er med på å skape ein del av framtida og påverke folks kvardag.

Arbeid med fysiske planar krev kompetanse innan mange fagfelt og samarbeid mellom ulike fagområde. Markus Schwai urban design, urban planlegging, typologier (arkitektonisk form og bygningstyper), arkitektens medvirkning.

Våre fagområder arkitektur, byplanlegging og billedkunst er fra 1. Form og klima står sentralt i vårt engasjement for å skape gode omgivelser for menneskers liv. Med en åpen og nysgjerrig holdning involverer vi oss i . Helse og arkitektur – kan vi bygge sunne omgivelser? Siden romertiden har man ment at omgivelsene kan ha en betydning for helsen vår.

Men benytter man dette aktivt nok som verktøy i dagens folkehelsearbeid? Finnes helsefremmende byplanlegging arkitektur og er det verdt å investere i dette? Navnet teknisk planlegging er knyttet til den delen av samfunnets infrastruktur som med samlebetegnelse kan kalles tekniske anlegg eller teknisk sektor. Datatekniske hjelpemidler inngår i fagene og anses som viktig for fagområdet.

Kjennskap til offentlig administrasjon, samt lover, forskrifter og . Byplanlegging , utdanning og samfunn. Fakultetets forskning – fra dr. Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid.

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen. Tidsskriftspublikasjoner.

Generalisten – en utdøende rase? Emnet skal gi ferdighet til å utvikle bærekraftige konseptuelle by- utviklingsmodeller, byplanmessige strategier og metoder, samt gi en generell forståelse for bærekraft og økologi.

Emnet skal også gi innsikt og innføring i analysemetoder for ulike urbane omgivelser og landskapstyper. Det vil dessuten bli lagt . Bufret Lignende Etter hvert møter du mer sammensatte problemstillinger som byplanlegging og design av store bygninger. Målet med de tre første årene er å få oversikt over faget og trene deg opp til å kunne utvikle prosjekter på selvstendig basis. De tre neste semestrene på masternivå gir deg valgmulighet til å fordype deg i spesielle tema . På NTNU velger studenter kurs kun på bakgrunn av lærer og rykte. Det er det samme om du digger byplanlegging eller bolig, du velger kurset med den beste læreren og det beste ryktet.

Studentene reagerer ganske tydelig på hva de . Design, bygg, prosjekt, byplan. Teknisk planlegging, geomatikk, bygg, samferdsel. Mange høgskoler og NTNU. De fleste universiteter og mange høgskoler.

I mai i fjor ble det kjent at den store plankonkurransen for en omfattende utvidelse av NTNU i Trondheim ble vunnet av det lokale arkitektkontoret Koht med prosjektet Veien videre. Ja, så lokale faktisk, at kontoret ikke bare er fra Trøndelag, men faktisk består av folk som på det aktuelle tidspunktet var . Hundre NTNU -studenter undersøkte byrom i Trondheim en hel dag 4. Det er behov for god og helhetlig byplanlegging og rask og presis saksbehandling dersom Trondheim skal nå sine mål om bærekraftig byutvikling og 0-vekst i personbiltrafikken.