Byplanlegging nmbu

Kunnskap om sammenhenger mellom omgivelser, helse og helsefremmende tiltak gir grunnlag for utvikling av nye strategier og løsninger innenfor byplanleggingen. By- og regionplanleggere har en etterspurt kompetanse og du får mange og varierte jobbmuligheter over hele landet. Finn studiet for deg hos Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Vi søker deg som tør å tenke stort! Beata Sirowy (37) er postdoktor ved Institutt for landskapsplanlegging.

Dette er hva hun forteller om seg selv: Min utdanningsbakgrunn består av filosofi, kombinert med arkitektur og byplanlegging.

Mine interesser ligger i skjæringspunktet mellom disse tre disiplinene. For å studere oppbygde miljøer bruker . For deg med videregående skole tilbyr NMBU tolv femårige masterprogram og to sivilagronomprogram. Urban Morphology is the study of the physical (or built) fabric of urban form, and the people and processes shaping it. It is a theoretical method to describe and explain the physical planning context as form and thus transformation, in which planners, architects and developers interact. Læringsutbytte: The course gives both a . Europa preges av et bosetningsmønster, urbane tradisjoner, og en politisk kultur som skiller seg fra andre kontinenter.

Gjennom byenes framvekst har det også utviklet seg ideer om demokrati og en styringsstil som danner grunnlaget for moderne europeisk byplanlegging. Utvalget studieobjekter for emnet knytter seg til .

Saken er produsert og finansiert av NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – Les mer. Han ser for seg at fremtidens byplanlegging skal skje med VR som et fast virkemiddel i prosessen, særlig når politikere og publikum skal involveres og delta i prosessene. I studiet får du grunnleggende kunnskaper i eiendomsdannelse, eiendoms-, miljø – og planleggingsjuss, eiendomsøkonomi og byplanlegging , samt i eiendomsutvikling som en tverrfaglig profesjon. Du får en helhetlig forståelse av de forskjellige økonomiske, juridiske, tekniske og offentlige beslutningsprosesser som angår . I år igjen har Aspelin Ramm samarbeidet med Oslo Urban Arena (OUA) om en Master Pitch – en konkurranse for alle masterstudenter innen urbanisme og byplanlegging. Siden klimanøytral byplanlegging er komplekst, inviterer vi studentene på NMBU til en kreativ workshop.

Den holdes av arealplanlegger og prosjektleder i Sweco, Hans Kristian Ryttersveen, som også vil fortelle om arbeidet med Klimanøytral bydel Lillehammer. Vi ønsker innspill på Ås-studentene sine beste klimaløsninger. Jon Hoel studerer byplanlegging på NMBU. Han vil gjøre Ås om til ”Den grønne by”. Byplanlegging er ikke hva det engang var, det er enda mer nå!

Ved hjelp av spillteknologi forvandler NMBU -studenter Hovinbyen i Oslo til et attraktivt byområde med mange nye boliger og arbeidsplasser. I dag skal vi drive byplanlegging ved hjelp av Cities Skyline! Få med deg streamen på twitch.

NMBU , blogger om arkitektur, byplanlegging og byutvikling. Div skolebøker til jussfag, byplanlegging og org psykologi ( NMBU ) fra FINN.