Bygge levegg regler

Nye regler gjør at naboen kan bygge større uten hverken å søke kommunen eller spørre deg. Mindre levegger med høyde m og lengde inntil m kan oppføres inntil nabogrensen uten søknad. Flere antennesystemer kan settes opp uten søknad.

Det er både bruksareal . Hva kan du gjøre, og har du lov til å gjøre, når du vil skjerme for innsyn fra naboen?

Pass på disse fellene i de nye reglene. Se hva du kan bygge uten søknad her! Hvis du velger riktige materialer og riktig metode, holder leveggen du lager i en menneskealder. ENKLERE BYGGEREGLER : 1. Gjeldende regelverk : Levegg med høyde opp til meter og lengde inntil meter.

Veggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning. Har du lyst på en levegg som skjermer mot kald vind og nysgjerrige blikk?

Planere hagen så det er lettere å spille fotball? Når du skal sette opp gjerde eller levegg er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Kort versjon: Vi har signert kjøpskontrakt for en enebolig, og mellom dette og overtakelse har en nabo bygget en terrasse og levegg tett inntil, eller på, vår tomt.

Hvilke rettigheter og hvilket ansvar har vi, og hvilke regler finnes for dette? Overtakelse er avtalt 1. Jeg har søkt på nettet og funnet ut at reglene er ganske greie i utgangspunktet. Jeg kan sette opp en 8m høy vegg langs seksjonsgrensen. Ettersom denne grensen er mellom . Reglene for bygging av levegg er ulike fra kommune til kommune, så du må sjekke reglene i din kommune før du starter. En god dialog med naboen er viktig uansett hva du har tenkt til å gjøre.

For to år siden ble reglene for hva som er søknadspliktig lempet på, så du kan sannsynligvis bygge en levegg som er inntil fem . Men Kommunal- og moderniseringsdepartementets nye regler kan skape uenighet mellom naboer. Levegg (skjermvegg) med høyde inntil meter og lengde inntil meter. Avstand til nabogrense må ikke være mindre enn en meter. Leveggen kan være frittstående eller forbundet bygning.

Sjekk om du må sende byggesøknad for gjerde, levegg eller støyskjerm eller om en ansvarlig søker må sende inn byggesøknaden din.

I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene. Har vi lov til å bygge rekkverk på veranda på den delen somvender mot nabo? Mellom vår veranda og nabo erdet i dag m høy tujahekk. Er du innenfor der ville jeg . Før du setter opp gjerde, levegg eller støyskjerm må du undersøke hvilke regler som gjelder for din tomt.

Du kan søke selv dersom. LEVEGG : Hvis du har liten plass, eller ikke har lyst til å sette opp noe permanent, så kan en uttrekkbar levegg være noe for deg. Bygg i vei, eller kjøp i en fei.

Forenklingene innebærer blant annet at du kan bygge garasjer, levegger , uthus, tilbygg med mer, helt uten å måtte søke kommunen. Og for deg som skal bygge noe som fortsatt krever byggesøknad , betyr de nye reglene blant annet at du skal få behandlet søknaden på kortere tid. Nå kan naboen din bygge en meter lang, to meter bred og fire meter høy mur mot eiendommen din. Uten å be om tillatelse.

Hvis leveggen ligger nærmere nabogrensen enn meter eller i selve grensen, slipper du å søke hvis veggen er inntil m lang ikke på noe sted er over m. Et høyt gjerde kaller vi en levegg – egentlig en vegg som skal skjerme mot vind. Prøv å tilpasse leveggen til huset. Har huset stående kledning, blir det vanligvis mer harmonisk om leveggen også har det, og tilsvarende med liggende kledning. Husets byggestil har også .