Boracol bruksanvisning

Endast för yrkesmässig användning. Användning: För bekämpning och förebyggande mot . Treverket skal være rent og fritt for annen o påføres. Teakoverflaten vil bli lys med en lett g holde teaken pen og ren i opp til ca år.

Viktigt är att teaken inte överspolas med vatten de närmsta dagarna.

Kraftigt regn eller överspolande sjö tvättar nämligen bort . Boracol Rhvirker ikke mot muggsopper. It is sold in normal chemist shops and hardware dealers. It is marketed as a treatment against mildew for garden furniture. Never use a normal brush on the teak!

Hvis du følger bruksanvisningen under så burde dette gå bra. Deretter kan en eventuell overflatebehandling foretas.

Hagemøbler og teakdekk: Treet må være rent og fritt for gammel . Se till att använda skyddshandskar. I övrigt läs bruksanvisningen. Ved hjelp av dette produktet forhindrer man soppdannelse og sorte prikker på teakdekket.

Dessa sköljs bort med vatten någon dag senare, när allt är väl intorkat. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Bruk biocider forsvarlig. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Undvik kontakt med hud och ögon. Använd lämliga skyddkläder, skyddshandskar och ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera . Någon mekanisk bearbetning behöver inte göras. Men om du vill – borsta el tvätta bort de synliga spåren efter beväxningen när det torkat.

Se bruksanvisning : För behandling av teakdäck mTräet ska vara rent innan påpensling.

Det gör inget ifall träet är lite fuktigt . Bekämpningsmedel klass 3. Appliceras med roller, pensel eller doppning. Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnalger, jordslag og sorte prikker på teak. Beläggningen ”vissnar” omgående och ytan blir steriliserad. Kombimaskinen skal ikke brukes i rom der det kan dannes eksplosive gasser.

Dette kan ødelegge rotoren. Stikk ikke gjenstander inn i inntaksgitteret eller utblåset, det kan skade både kombimaskinen og mennesker. Plasser kombimaskinen stabilt og plant slik .