Blåtind skytefelt

Den søndre toppen har neppe alt for mange besøkende, men er faktisk et bra skifjell. Vi kombinerte disse to toppene i en fin kveldstur. Her er turbeskrivelsen fra turen til Søndre og Nordre Blåtindan.

Mauken og Blåtind skytefelt , har Forsvarsbygg utarbeidet en flerbruksplan for hele det sammenbundne skyte- og øvingsfeltet. Planen skal blant annet formidle kunnskap om rammene for flerbruk, herunder Forsvarets behov, viktige naturverdier, kulturminner, næringsinteresser og friluftsliv. Reineiere avviser det de kaller hob.

Talsmann Ole Mathis Oskal i Mauken reinbeitedistrikt mener det bare vil være mulig å drive reindrift på hobbybasis hvis skytefeltene Mauken og Blåtind blir slått sammen. Er det noen som har gått topptur fra Blåtind skytefelt i Målselv? Ser det går vei opp til ca. Konsekvenser for reindrift – NINA Rapport. Rapporten omhandler konsekvensene for reindriften, i forbindelse med planer om etablering av sammenbindingskorridoren mellom skytefeltene Mauken og Blåtind.

Vi beskriver verdi, omfang. Statsssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartmentet uttaler følgende: Regjeringen prioriterer sterk tilstedeværelse i nord. MÅLSELV: I august brant et bygg i Blåtind skytefelt ned til grunnen uten at brannvesenet fikk varsel om hendelsen.

Politikerne i Målselv er bekymret for at det kan skje igjen.

På kartet benyttes Blåtindan som gruppenavn på to fjell. Fra nå kaller jeg toppen Blåtinden. Kjørteturen fra Tromsø til området vi startet å gå på ski fra er tok ca timer. Samme område er starten på forsvarets skytefelt i Blåtindane. Skytefeltet går inn mot . Vet ikke hvorfor vi ikke hadde forsøkt oss på den tidligere, men det hadde kanskje litt med at fjellet ligger midt inne i Blåtind – skytefelt , og det er litt utilgjengelig om man . Totalt unike ildstedsstrukturer ble undersøkt.

Utgravingene tok sikte på å åpne opp større arealer rundt ildstedene enn hva som har vært vanlig tidligere, noe som ga resultater i form av . En analyse av forhandlingsprosessen i forbindelse med sammenslåingen av Mauken- Blåtind. Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning. Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Det er NRK som melder om en potensielt farlig episode under en øvelse i november i år. Sambandsbataljonen i Brigade Nord tok seg inn i Blåtind skyte- og øvingsfelt i Målselv kommune. Det spesielle med hendelsen var at det på dette tidspunktet . Feltene ligger i Målselv og Balsfjord kommuner, i tilknytning til Skjold leir i Indre Troms.

I etterkant fulgte flere år med utredninger, forhandlinger og planleggingsprosesser. Det biologiske mangfoldet er ikke godt nok hensyntatt i reguleringsplanen til sammenbindingsveien mellom skytefeltene Mauken og Blåtind. Utvidelsen ble offisielt .

I dag begynner rettssaken mellom Forsvaret og Mauken reinbeitedistrikt i Senja tingrett i Finnsnes. Reindriftsnæringen påstår å ha lidt store tap som følge av Forsvarets aktivitet ved skytefeltene. Location: Mauken Photagrafer: Espen Prestbakmo. Følgende dokumenter kan være det du ser etter – merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO .