Arkitekthøgskolen opptakskrav

Begge kriteriene må være oppfylt for å bli vurdert for opptak til utdanningen. Studiet har opptaksprøver. Rangering på grunnlag av skoleoppgave og ordinære konkurransepoeng.

Søk på Samordna opptak , med elektronisk identitet fra MinID. BAS tar kvart år opp nye studentar til 1. Merk at opptak til BAS er lokalt, det vil seie at du må søkje direkte til skulen (ikkje via Samordna opptak ).

Om man kommer inn eller ikke bestemmes ikke av karaktersnittet alene, men også av en opptaksprøve som gjøres hjemme. Opptaksprøven er avgjørende. Gjennomsnittet for arkitektstudiet og industridesignstudiet ved AHO er henholdsvis 13og 11poeng, mens neste på listen er medisinstudiet ved. I tillegg tilbyr vi studieplasser på masternivå (4. år) for studenter med Bachelor eller tilsvarende i design.

Søknadsprosessen består av 3 . Master i design, må du ha generell studiekompetanse og bestå AHOs opptaksprøve. Poenggrensene angir den med lavest poengsum som kom inn i opptaket. En poenggrense er aldri bestemt på forhån men avgjøres av flere faktorer, som for eksempel antall søkere, poengsummen til de ulike .

Søknad via Samordna opptak. Bufret Lignende Du finner oppdaterte opptakskrav og informasjon om søknadsprosessen på nettsidene til skolene. I Danmark har opptakskrav sammenheng med utdanningsbakgrunn.

Dersom du ikke har gått studiespesialiserende på videregående, bør du sjekke med . Industridesign, Master, Master i industridesign, Industridesigner, Generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver, år. Annen utdanning: Lurer på om det finnes noe ranking over beste arkitektskoler i nordeuropa? Vurderer skoler i Norge og Danmark. Evt noen som studerer arkitektur i Danmark og kan anbefale det?

Høgskolen er den tredje. BAS har et lokalt opptak , det vil si at søknaden skal gå direkte til skolen og ikke gjennom Samordnet opptak. Men tredje året må man ta i utlandet.

Poengsummene til arkitektlinjen, er medregnet poeng for opptaksprøver, slik at de blir kunstig høye i . Generell studiekompetanse. Arkitekthøgskolen , Oslo.