Abo systemet

De røde blodcelleene hos mennesker har molekylære forskjeller fra individ til indivi og dette brukes til å definere forskjellige arvelige blodtyper (antigener) som kodes av blodtypesystemer. De viktigste blodtypene i ABO systemet er antigenene A, B, AB og O som kodes av ett genlocus. Typene O, A, B og AB utgjør de fire hovedvariantene eller blodtypene i blodtypesystemet ABO.

Landsteiners grunnleggende. En person av blodtype O .

De to blodtypesystemene som har størst betydning, kalles ABO og Rhesus. I ABO – systemet finnes blodtypene O (null), A, B og AB. Mer enn 3forskjellige antigener er identifisert . ABO blood group system – ,rh:en. Store medisinske leksikon,rh:sml. ABO-systemet og Rhesus-systemet – ,rh:.

Verdens blodgiverdag – Mutert,rh:mutert.

Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. Også andre organismer, så som colibakterier har disse antigener. Når kroppens immunforsvar møder nogle antigener, det ikke kender, vil kroppen begynde at danne antistoffer mod dette antigen.

Det er dog forskelligt fra antigen til antigen, hvor . Hensikt: Bestemme din egen blodtype. Teori: Blodtype: A – B – AB – O. I befolkningen i Norge fordeler blodtypene i ABO – systemet seg slik: . Vi har to systemer vi bruker for å navnsette blodtypene. Det er systemene ABO ( uttales A-B-Null) og rhesus. ABO forteller noe om hvor mye sukker man har i cellemembranen, mens rhesus forteller oss hvor mye proteiner.

Les alt om disse på omhelse. ABsystemet og rh systemet. Blodtype O finnes hos av den norske befolkning, A hos , B hos og AB hos.

Den samme Rh-prosentfordelingen gjelder for alle blodtypene i ABO – systemet. Lenge var det bare ABO , men de siste årene har jeg nesten hver gang jeg har holdt foredrag om blodtypesystemer, måttet oppdatere tallet på kjente blodtypesystemer og -antigener.

De naturlig forekommende antistoffene i ABO – systemet er ofte biologisk aggressive. Derfor skal det alltid være ABO-forlikelighet ved transfusjon. Rh- systemets antigener finnes bare på erytrocytter. AB- uforlikhet: Vi venter vårt andre barn. Det første barnet fikk raskt gulsott etter fødselen pga at det ble oppdaget AB0-uforlikelighet.

Du spør om arvegangen når det gjelder blodtypesystemet Rhesus. Systemet innehåller fyra blodgrupper. Disse to systemene virker sammen. Vill du få tillgång till hela artikeln? Blod kategoriseres utfra to systemer: ABO og rhesus.

ABO – systemet beskriver variasjonen i sukkertypene, mens rhesus-systemet beskriver ulike proteinsammensetninger i membranen. Et forsøk om blodsystemet. Det klinisk viktigste blodtypesystem. Mange antigener på blodlegemene. Antistoffer rettet mot A- og B-egenskaper aktiverer komplement effektivt.

Uforlikelige blodlegemer hemolyseres oftest av . Blod type bestemmes i forhold til tilstedeværelse eller fravær af specifikke blodtypestrukturer.