Abo blodtype

Disse to systemene virker sammen. Antigen på overflaten av de røde blodceller gjenkjennes av spesifikke antistoffer og gir klumping (agglutinasjon) av cellene. Plasma-antistoffene er: anti-A i blodgruppe B, anti-B i blodgruppe A, anti-AB i blodgruppe O, og verken anti-A eller anti-B i blodgruppe AB. ABO -blodgruppesystemet.

Fosteret inneholder arvemateriale fra både mor og far. Hvis far har en annen blodtype vil barnets blodtype kunne være ”fremmed” for mor, og hun kan da danne antistoffer.

Usikker på hvilken blodtype du har? Ifølge Nissen-Meyer trenger du ikke vite dette. Det som skjer om noen får feil blodtype er at kroppen vil oppfatte det tilførte blodet som farlige inntrengere og . Det finst i overkant av tjuge ulike blodtypesystem. Ved blodoverføringar er det naudsynt å kontrollere at det blodet som skal tilførast er kompatibelt med blodet til . Vi har to systemer vi bruker for å navnsette blodtypene. Fagstoff: Skjemaet viser forenklede modeller av røde blodlegemer og antistoffer i AB0-systemet.

De tre allelene som bestemmer blodtypen , er A, B og (null).

Antigenene på overflaten til blodcellene er i virkeligheten små proteinstrukturer, men vi har valgt å tegne store antigener som A og B for å gjøre . Denne overflaten er sammensatt av et stort antall forskjellige bestanddeler (molekyler) og mange av disse varierer fra individ til individ. ABsystemet og rh systemet. Les alt om disse på omhelse. På overflaten av de røde blodlegemene finnes en sukkerkjede.

Personer av blodtype A har et enzym om omdanner sukkerkjeden litt, og vi kaller den da for A-antigenet. Stikk hull i fingeren og finn ut hvilken blodtype du har. Et individ har enten A eller B-antigenet ( blodtype A eller B), begge antigenene ( blodtype AB) eller ingen av dem ( blodtype O). Individet har naturlig forekommende antistoffer mot det eller de antigenene det mangler. Derfor skal det alltid . Tekst Iver Mysterud og Dag Viljen Poleszynski Foto Shutterstock.

MATVARER KLASSIFISERT ETTER BLODTYPE ABO. Blodtype O gir lavere risiko enn andre blodtyper. An Nøytral, Unngå, Unngå, Unngå. Bacon, Unngå, Unngå, Unngå, Unngå.

Brissel, Medisinsk , Unngå, Unngå, Unngå. Andre systemer er Lewis-, Kell- og Duffy-systemet. Hvis vi tar eksempel i en blodoverføring, der er det vanlig å sjekke hvilke typer blod vedkommende som skal ha blod har.

Men hvorfor er det viktig å vite? Og hvordan kan det ha seg at man gjerne kan blande blod med noen, men ikke med andre?